Reclamă

Termeni de utilizare

TERMENI ŞI CONDIŢII

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CONDIŢII DE UTILIZARE A SERVICIILOR ŞI DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE A SONY PICTURES ENTERTAINMENT ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST WEB SITE SAU ORICARE DIN FORUMURILE SPE.

Ultima actualizare: 1 iulie 2004

Acest site este proprietatea AXN Magyarorszag Kft, o companie a Sony Pictures Entertainment ("SPE"); AXN Magyarorszag Kft asigură funcţionarea site-ului. Prezentele condiţii de utilizare a serviciilor ("Condiţiile de Utilizare a Serviciilor" sau "CUS") sunt aplicabile utilizării şi reglementează utilizarea de către dumneavoastră şi de către oricare utilizator autorizat al contului dumneavoastră a acestui site sau a Forumurilor SPE (aşa cum sunt ele definite mai jos şi desemnate colectiv prin denumirea "Site-ul"). Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului reprezintă acceptarea de către dumneavoastră a prezentelor Condiţii de Utilizare a Serviciilor. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii, nu vă este permis(ă) accesul sau orice altă utilizare a Site-ului. Înainte de a utiliza acest Site, vă rugăm să consultaţi Declaraţia de Confidenţialitate a SPE (“Declaraţia de Confidenţialitate”).

Licenţa pentru Site

SPE vă acordă dreptul limitat, non-exclusiv şi netransferabil de acces, utilizare şi afişare a Site-ului şi a materialelor aferente doar pentru uzul dumneavoastră personal, cu condiţia ca dumneavoastră să respectaţi în totalitate prezentele Condiţii de Utilizare a Serviciilor. Nu veţi interfera şi nu veţi întreprinde nici o tentativă de a interfera cu funcţionarea Site-ului prin nici un fel de mijloace sau aparate, care includ, fără a se limita la, distribuirea de materiale promoţionale nesolicitate, spargerea codurilor-sistem, viruşi sau "time bombs", precum şi orice alte mijloace interzise expres prin oricare din prevederile acestor CUS.

Modificări produse în Site şi / sau Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Serviciilor

SPE îşi rezervă dreptul discreţionar de a schimba, modifica, adăuga sau elimina orice porţiune a Site-ului sau a prezentelor CUS, integral sau parţial, în orice moment. Schimbările făcute în CUS vor intra în vigoare în momentul în care sunt afişate pe Site. Dumneavoastră acceptaţi să consultaţi periodic aceste CUS penrtru a vă informa cu privire la schimbări. Dacă utilizaţi în continuare Site-ul după afişarea schimbărilor Condiţiilor, se consideră că aţi acceptat aceste schimbări.

Mărci înregistrate, drepturi de autor şi restricţii

Toate mărcile înregistrate, mărcile de servicii şi denumirile înregistrate sunt proprietatea SPE şi a partenerilor săi. Cu excepţiile prevăzute mai jos, este interzisă reproducerea, difuzarea, crearea de lucrări derivate, republicarea, încărcarea, editarea, afişarea, transmiterea sau distribuirea prin orice modalitate a materialelor de pe acest Site sau de pe oricare alt Site aflat în proprietatea SPE sau administrat de SPE ("Materialele de pe Site"), fără acordul prealabil în scris al SPE. Totuşi, este permisă descărcarea sau realizarea unei singure copii după Materialele de pe Site, precum şi după celelalte materiale care pot fi descărcate aflate pe Site, doar pentru uzul personal, fără scopuri comerciale, cu condiţia ca toate înscrisurile cu drepturi de autor conţinute de Materialele de pe Site să fie lăsate intacte. Orice modificare a Materialelor de pe Site sau a unei porţiuni din Materiale sau utilizarea Materialelor de pe Site pentru orice alte scopuri reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale SPE, precum şi a altor drepturi de proprietate. Este interzisă utilizarea Materialelor de pe Site pe oricare alt web site sau în altă reţea dacă nu se obţine în prealabil permisiunea scrisă a SPE.

Software

La anumite intervale, şi numai la discreţia sa, SPE poate să pună la dispoziţia utilizatorilor un anumit software care poate fi descărcat de pe Site. În cazul în care descărcaţi software de pe Site, atât software-ul, cât şi orice fişiere, imagini încorporate sau generate de software, şi date care însoţesc software-ul (sub denumirea colectivă de "Software") vă sunt oferite sub licenţă de SPE. SPE nu transferă dreptul de proprietate asupra Sofware-ului către dumneavoastră. Dumneavoastră aveţi drept de proprietate asupra suportului pe care se înregistrează Software-ul, însă SPE îşi păstrează dreptul de proprietate integral asupra Software-ului, precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Este interzisă redistribuirea, vânzarea, decompilarea, recrearea produsului original, dezasamblarea acestuia sau alte modalităţi de a reduce Software-ul la o formă utilizabila independent.

Materialele transmise fără a fi fost solicitate

Compania SPE doreşte să menţină legătura cu clienţii săi şi vă invită să transmiteţi comentariile dumneavoastră cu privire la produsele SPE, inclusiv la serviciile online SPE. Din nefericire, totuşi, politicile companiei nu permit acceptarea sau luarea în considerare a altor idei creative, sugestii sau materiale decât cele pe care le-a solicitat în mod expres. Sperăm că veţi înţelege că intenţia acestor politici este de a evita posibilitatea oricăror neînţelegeri viitoare în momentul în care proiectele concepute de profesioniştii SPE ar putea părea altor persoane asemănătoare cu propria lor activitate creativă. În consecinţă, deşi ne exprimăm regretele, trebuie să vă rugăm să nu ne transmiteţi creaţii originale cum ar fi scenarii, personaje sau creaţii artistice originale. Deşi considerăm că reacţiile dumneavoastră la serviciile şi produsele noastre sunt de valoare, vă rugăm să fiţi specifici în comentariile pe care le faceti cu referire la aceste produse şi servicii şi să nu ne transmiteţi nici un fel de idei creative, sugestii sau materiale. Dacă la cererea noastră transmiteţi sau afişaţi anumite contribuţii specifice (de exemplu, prin intermediul "message boards" sau al concursurilor), sau dacă, în pofida solicitării noastre de a nu ne transmite nici un fel de materiale creative, dumneavoastră ne transmiteţi sugestii creative, idei, note, desene, concepte sau alte informaţii (denumite colectiv "Materialele Transmise"), Materialele Transmise vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea SPE. Nici unul din Materialele Transmise nu este supus obligaţiei de confidenţialitate din partea SPE, iar compania SPE nu va fi răspunzătoare pentru nici o utilizare sau dezvăluire a oricărui Material Transmis. Fără a limita cele precizate mai sus, SPE va deţine în exclusivitate toate drepturile existente în prezent sau de acum înainte asupra Materialelor Transmise de orice natură şi de orice fel, pe termen nelimitat şi în întreaga lume, şi va avea dreptul să folosească fără restricţii Materialele Transmise, pentru orice scopuri, comerciale sau de altă natură, fără a acorda compensaţii băneşti persoanei care a furnizat Materialele Transmise. Legislaţia aplicabilă poate să restricţioneze sau să limiteze prevederile de mai sus din acest paragraf. Într-o astfel de situaţie, fără limitare la cele de mai sus, dumneavoastră sunteţi de accord ca răspunderea SPE să nu depăşească in nici un caz suma cuvenită unui scriitor stabilită prin Acordul de Bază al Asociaţiei Scriitorilor din America (Writers Guild of America Basic Agreement) pentru o producţie în prime time, un concept sau scenariu.

Forumuri şi comunicări publice

Pentru confortul vizitatorilor, este posibil ca SPE să pună la dispoziţie, la anumite intervale şi la discreţia sa, o zonă de "chat" sau mai multe, "message boards", facilităţi de e-mail, servicii de mesagerie instant, mesagerie vocală şi alte servicii (desemnate colectiv prin denumirea de "Forumuri"). Forumurile sunt oferite de SPE dumneavoastră şi altora sub incidenţa prezentelor Condiţii de Utilizare, a Recomandărilor pentru Utilizarea Forumurilor (aşa cum sunt definite mai jos), a Declaraţiei de Confidenţialitate, precum şi a altor reguli pe care SPE le poate face publice la anumite intervale. În prezent, SPE pune la dispoziţie Forumurile cu titlu gratuit utilizatorilor care acceptă să se conformeze prezentelor Condiţii de Utilizare şi Recomandărilor pentru Utilizarea Forumurilor. SPE îşi rezervă dreptul de a schimba natura acestei relaţii în orice moment.

Înregistrarea şi acceptarea Condiţiilor

În ce priveşte utilizarea de către dumneavoastră a Forumurilor, dumneavoastră vă declaraţi de acord (i) să vă conformaţi Condiţiilor de Utilizare şi Recomandărilor pentru Utilizarea Forumurilor, (ii) să puneţi la dispoziţia SPE (A) informaţii corecte, complete şi adevărate referitoare la dumneavoastră, aşa cum sunt solicitate în formularul de înregistrare pe Forum ("Informaţiile pentru Înregistrare") pentru crearea Contului dumneavoastră de Forum SPE (“Contul” dumneavoastră) şi (iii) să întreţineţi şi să actualizaţi, după caz, Informaţiile pentru Înregistrare, furnizând informaţii complete şi la zi. Utilizatorii care încalcă prezentele Condiţii de Utilizare sau Recomandările pentru Utilizarea Forumurilor, sau care oferă informaţii incorecte, false sau care nu sunt de actualitate sunt pasibili, la discreţia SPE, de suspendarea sau desfiinţarea Contului, precum şi de interdicţia permanentă de utilizare a oricărui Forum sau a oricărui alt serviciu online oferit de SPE.
Ca parte componentă a Contului dumneavoastră, veţi fi răspunzător/răspunzătoare pentru crearea şi menţinerea confidenţialităţii numelui dumneavoastră de utilizator şi a parolei. Sunteţi răspunzător/răspunzătoare pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul Contului dumneavoastră. Acceptaţi (i) să informaţi de îndată SPE cu privire la utilizarea neautorizată a numelui dumneavoastră de utilizator sau a parolei şi (ii) să vă asiguraţi că aţi ieşit definitiv din Forum la încheierea sesiunii. SPE nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru nici o pierdere sau pagubă survenită din cauza Contului dumneavoastră sau din cauză că nu aţi respectat aceste cerinţe.

PARTICIPAREA LA ORICE FORUM REPREZINTĂ ACCEPTAREA PREZENTELOR CONDIŢII DE UTILIZARE A SERVICIILOR ŞI RESPECTAREA RECOMANDĂRILOR PENTRU UTILIZAREA FORUMURILOR. DACĂ NU ACCEPTAŢI SĂ VĂ CONFORMAŢI PREZENTELOR CONDIŢII DE UTILIZARE A SERVICIILOR SAU RECOMANDĂRILOR PENTRU UTILIZAREA FORUMURILOR, VĂ RUGĂM SĂ NU INTRAŢI PE NICI UN FORUM.

Recomandări pentru Utilizarea Forumurilor

Dumneavoastră vă revine întreaga responsabilitate pentru toate activităţile desfăşurate de către dumneavoastră şi de către orice utilizator autorizat al Contului dumneavoastră în Forumuri, inclusiv pentru transmiterea, afişarea sau altă modalitate de furnizare a textelor, fişierelor, link-urilor, software-ului, fotografiilor, materialelor audio-video, a materialelor muzicale sau a oricăror alte informaţii sau materiale către oricare porţiune din Forumuri (“Conţinut”). Mai jos este o listă cuprinzând unele, însă nu toate încălcările care ar putea duce la desfiinţarea de către SPE a Contului dumneavoastră sau la impunerea unei interdicţii de acces. Vă declaraţi de acord să nu întreprindeţi nici una din următoarele acţiuni pe durata utilizării oricărui Forum:

1. Să nu hărţuiti, să nu ameninţaţi, să nu provocaţi jenă, suferinţă morală sau disconfort nici unui alt participant sau utilizator al Forumului şi nici unei alte persoane sau entităţi prezente/menţionate pe Forum;
2. Să nu transmiteţi pe nici un Forum nici un Conţinut pe care SPE îl consideră a fi deranjant, ilegal, dăunător, ameninţător, injurios, defăimător, vulgar, obscen, care să hărţuiască sau să incite la ură, sau care să ridice obiecţii de natură rasială, etnică sau de orice altă natură;
3. Când sunteţi într-o cameră de chat, să nu determinaţi derularea imaginii de pe monitor mai rapid decât pot să scrie şi ceilalţi utilizatori şi să nu întreprindeţi nici un fel de acţiuni cu un efect deranjant similar;
4. Să nu pretindeţi pe Forum că sunteţi o altă persoană, inclusiv – dar fără ca lista să se limiteze la – un oficial SPE sau un moderator, ghid sau gazdă de chat sau message board;
5. Să nu împiedicaţi cursul normal al dialogului de pe o cameră de chat a SPE şi să nu acţionaţi în nici un alt mod de natură să-i afecteze negativ pe ceilalţi participanti;
6. Să nu afişaţi sau să nu transmiteţi materiale publicitare sau promoţionale nesolicitate şi să nu recurgeţi nici la alte modalităţi de promovare nesolicitată pe Forumuri;
7. În timp ce utilizaţi sau accesaţi Forumurile, să nu încălcaţi, deliberat sau fără intenţie, nici o lege locală, naţională sau internaţională aplicabilă, incluzând fără a se limita la toate reglementările cu statut de lege;
8. Să nu încălcaţi intimitatea nici unei personae sau entităţi şi să nu încălcaţi nici un drept personal sau de proprietate; şi
9. Să nu încălcaţi drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile similare, incluzând, fără a se limita la, drepturile de autor şi mărcile înregistrate ale nici unei persoane sau entităţi.

Prin afişarea sau încărcarea de Conţinut pe oricare Forum sau prin transmiterea oricărui alt Conţinut către SPE, automat dumneavoastră acordaţi SPE (sau garantaţi că titularul respectivelor drepturi a acordat în mod expres) dreptul şi licenţa perpetuă, universală, lipsită de obligaţii materiale [= fără plata drepturilor de autor / a tantiemelor], irevocabilă şi non-exclusivă de a utiliza, a reproduce, a modifica, a adapta, a publica, a traduce, a sub-licenţia, a crea produse derivate, a distribui respectivele materiale sau de a încorpora Conţinuturile respective în orice formă, mediu sau tehnologie cunoscut(ă) în prezent sau care va apărea mai târziu, în întreaga lume. În plus, dumneavoastră garantaţi că respectivul conţinut, aşa cum a fost afişat sau încărcat de dumneavoastră, nu încalcă nici unul din aşa-numitele "drepturi morale" ale unei persoane.

Înţelegeţi că încărcarea şi / sau afişarea de Conţinut pe oricare dintre Forumuri nu va fi supusă nici unei obligaţii de confidenţialitate din partea SPE, iar SPE nu va răspunde pentru nici o utilizare sau divulgare a vreunui Conţinut. Fără limitarea celor de mai sus, SPE va deţine în exclusivitate toate drepturile cunoscute în prezent sau existente ulterior asupra Conţinutului de orice natură şi de orice fel, pe termen nelimitat, în întreaga lume, şi va avea dreptul de a folosi fără restricţii Conţinutul pentru orice fel de scopuri, comerciale sau de altă natură, fără a acorda compensaţii băneşti furnizoruluu, autorului sau proprietarului Conţinutului.

Vă declaraţi de acord să despăgubiţi SPE pentru toate revendicările, daunele, pierderile şi litigiile provocate de acţiunea dumneavoastră de a afişa sau încărca orice Conţinut pe oricare Forum, de a ne transmite vreun Conţinut sau de a nu vă conforma cu prezentele Condiţii de Utilizare a Serviciilor. Deşi SPE nu poate să verifice şi nu verifică toate Conţinuturile afişate de utilizatori în Forumuri şi nu răspunde de conţinutul acestor contribuţii ale utilizatorilor, SPE îşi rezervă dreptul de a şterge, a muta sau a edita Conţinuturile pe care le consideră a fi abuzive, defăimătoare, obscene, care încalcă legislaţia drepturilor de autor sau a mărcilor înregistrate, care încalcă dreptul la intimitate sau atacă imaginea unei persoane sau care sunt considerate inacceptabile.

Site-uri corelate

SPE nu se asociază neapărat cu site-urile dispre sau înspre care ar putea avea legături (link-uri) ("Site-urile Corelate") şi nu răspunde pentru conţinutul acestora. Link-urile dinspre Site către Site-urile corelate sunt menite doar să vă uşureze activitatea şi le accesaţi pe propria răspundere.

Interdicţia de revânzare / Exploatare

Înţelegeţi şi consimţiţi să nu reproduceţi, să nu copiaţi, să nu revindeţi, să nu manipulaţi şi să nu exploataţi nici o componentă a Site-ului în scopuri comerciale.

Dezactivarea

Întelegeţi şi vă declaraţi de acord că SPE poate, la discreţie şi în orice moment, să vă dezactiveze parola, Contul sau utilizarea oricărui Forum, şi să elimine orice Conţinut afişat sau transmis de dumneavoastră către Forum, din orice motive. De asemenea, SPE poate, la discreţie şi în orice moment, să întrerupă orice Forum sau să limiteze ori să restricţioneze accesul oricăror utilizatori la respectivul Forum, din orice motive. Înţelegeţi şi vă declaraţi de acord ca SPE să întreprindă oricare acţiune din cele enumerate sau toate aceste acţiuni, fără a vă da un preaviz în acest sens. Dacă SPE întreprinde oricare din aceste acţiuni, poate, la discreţie, să dezactiveze imediat şi/sau să şteargă orice informaţie sau toate informaţiile privitoare la Contul dumneavoastră, inclusiv Informaţiile pentru Înregistrare şi Conţinutul transmis. Înţelegeţi şi vă declaraţi de acord că SPE nu va avea nici o răspundere faţă de dumneavoastră sau faţă de orice altă persoană pentru încetarea accesului la Forum şi / sau îndepărtarea informaţiilor privitoare la Contul dumneavoastră.

Exonerare de răspundere

SITE-UL, MATERIALELE DE PE SITE ŞI SOFTWARE-UL, DACĂ ESTE CAZUL, SUNT FUNRIZATE "AS IS" [condiţie de livrare a mărfii "ca atare"], "WITH ALL FAULTS" [cu toate defectele] ŞI "AS AVAILABLE" [aşa cum este disponibilă marfa], FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢII EXPRESE SAU TACITE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, COMPANIA SPE ESTE EXONERATĂ DE RĂSPUNDEREA ORICĂROR GARANŢII EXPRESE SAU TACITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE TACITE DE COMERCIALIZARE ŞI CALITATE CORESPUNZĂTOARE PENTRU UN ANUMIT. SPE NU GARANTEAZĂ CĂ DISPONIBILITATEA SAU FUNCŢIUNILE CONŢINUTE PE SITE, MATERIALELE DE PE SITE, FORUMURILE SAU SOFTWARE-UL VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU COMPLET LIPSITE DE ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI REMEDIATE SAU CĂ ACEST SITE ORI SERVERUL CARE ÎL PUNE LA DISPOZIŢIE ORI SOFTWARE-UL NU CONŢINE VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE NOCIVE, NICI CĂ SITE-UL, MATERIALELE DE PE SITE, SOFTWARE-UL SAU SERVERUL NU ÎNCALCĂ LEGISLAŢIA BREVETELOR SAU ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE UNEI PERSOANE. SPE NU GARANTEAZĂ ŞI NU FACE NICI UN FEL DE DECLARAŢII PRIVITOARE LA UTILIZAREA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII ACESTUI SITE, A MATERIALELOR DE PE SITE, A FORUMURILOR SAU A SOFTWARE-ULUI, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CORECTITUDINII, ACURATEŢII SAU CREDIBILITĂŢII LOR. DUMNEAVOASTRĂ (NU SPE) VEŢI SUPORTA COSTUL INTEGRAL AL TUTUROR OPERAŢIILOR DE SERVICE, REPARAŢII SAU REMEDIERI. ESTE POSIBIL CA LEGISLAŢIA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA GARANŢIILOR TACITE, DECI ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Limitarea răspunderii

COMPANIA SPE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICI UN FEL DE CONDIŢII, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ, PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE INDIRECTE, DAUNE SPECIALE, DAUNE PENTRU PREJUDICII MORALE REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU DIN INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, MATERIALELE DE PE SITE SAU SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ SPE A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. ESTE POSIBIL CA LEGISLAŢIA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INDIRECTE, DAUNE SPECIALE, DAUNE PENTRU PREJUDICII MORALE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A SPE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI LITIGIILE (FIE PREJUDICII CONTRACTUALE, FIE ÎN AFARA CONTRACTULUI (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ)) NU VA DEPĂŞI ÎN NICI UN CAZ SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ SE PLĂTEŞTE, PENTRU ACCESAREA SITE-ULUI.

Informaţii despre drepturile de autor

Dacă dumneavoastră consideraţi că un Conţinut care a apărut pe Site sau în vreunul din Forumuri a fost copiat într-o modalitate care încalcă legea drepturilor de autor, vă rugăm să transmiteţi următoarele informaţii către Agentul de Protecţie a Drepturilor de Autor numit mai jos:

* Numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
* O descriere a lucrării patentate despre care susţineţi că a fost copiată;
* URL-ul exact sau o descriere a locului unde se găseşte pretinsul material piratat;
* O declaraţie în care afirmaţi că aveţi, cu bună credinţă, convingerea că utilizarea respectivului material nu este autorizată de titularul drepturilor de autor, de reprezentantul acestuia sau de lege;
* O semnătură electronică sau olografă a persoanei autorizate să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor; şi
* O declaraţie prin care afirmaţi, luând la cunoştinţă pedeapsa aplicabilă pentru sperjur, că informaţiile de mai sus sunt corecte şi că sunteţi titularul drepturilor de autor sau persoana autorizată să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor.

Agentul de protectie a drepturilor de autor/Copyright Agent
AXN Magyarorszag Kft.

1117 Budapest
Irinyi u. 4-20.
Fax: +36 1-372 3891
E-Mail: axn-ce@spe.sony.com

Prin aceasta, AXN Magyarorszag Kft. urmăreşte să menţină toate scutirile de răspundere disponibile sub incidenţa legii drepturilor de autor, însă nu stipulează neapărat că este un furnizor de servicii conform definiţiei din 17USC secţiunea 512c a legislaţiei Statelor Unite sau oricăror alte prevederi legale.

Reclamă

Channel Priority